eftersyn i København og resten af Danmark

Lovpligtigt eftersyn ved Scherer's Elektro

Scherer’s Elektro tilbyder et lovpligtigt eftersyn i København.
Iflg. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 skal alt eldrevet værktøj over 36V jævnligt tjekkes for fejl og mangler.

Uddrag fra Stærkstrømsbekendtgørelsen: 621.2

Brugsgenstande skal holdes i god stand og renses med passende mellemrum.
Note:

For transportable motordrevne og elektromagnetisk drevne håndværktøjer, der benyttes jævnligt, anses ovenstående bestemmelse i almindelighed kun for opfyldt, dersom værktøjet med højst 2 måneders mellemrum (for dobbelt isolerede værktøjers vedkommende dog 6 måneder), og i øvrigt når det viser tegn på en fejl, underkastes eftersyn af en sagkyndig eller instrueret person, hvorved fejl, som kan forårsage fare, afhjælpes på betryggende måde. Under ugunstige omstændigheder kan hyppigere eftersyn være påkrævet.

Stærkstrømbekendtgørelsen, afsnit 6 – Elektriske installationer:

At sørge for dette eftersyn er en af vores specialiteter. Vi har en servicevogn, der er indrettet specielt til denne opgave, der indebærer at værktøjet bliver efterset visuelt, og derefter bliver højspændingstestet, og mærket med angivelse af dato for næste eftersyn.

Vi kan også tilbyde elektronisk registrering via vores hjemmeside af alt jeres værktøj, således at I selv kan se, hvad I har, og hvornår det er ved at være tid til næste eftersyn.

– Stigeeftersyn er vi også certificeret til, så når vi rykker ud, tager vi gerne det hele på én gang.

Hør mere om et lovpligtigt eftersyn
Har du nogle spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte os på telefon: 44 84 37 38 eller mail: birgith@scel.dk.

Service skema

Milwaukee service